Institut za razvoj i edukaciju

Zajedno možemo više


Ovde smo da Vas podržimo u uspešnom roditeljstvu.

  - Pomažemo Vašoj deci u učenju i razvoju, sve do osamostaljenja.

  - U radu koristimo konkretnu pomoć u savladavanju gradiva, savetovanje, psihoterapiju i hipnozu, u zavisnosti od potreba deteta.

  - Sasvim je u redu da kao odgovoran roditelj imate pitanja i nedoumice, teškoće na tom putu.

  - Nekada ni primena najboljeg mogućeg rešenja nije laka.